Bod č. 50

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15543/7 a parc. č. 15543/23, spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.