BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 203/75 - 102, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.