Bod č. 13

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 203/75 - 102, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.