Bod č. 3

Priebežná informácia o pláne obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.