Bod č. 7

Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby cesty v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Dlhé Diely III, v prospech Ing. Valérie Janočkovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.