Bod č. 3

Informácia o zasadnutí pracovnej skupiny a úprave vyhodnotenia k podnetu č. 12, navrhnutého do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.