Bod č. 5

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Little Champions – Malí šampióni, Jadrová 4, 821 01 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Jadrová 4, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022; zriaďovateľ: Malí šampióni, o. z., Nerudova 5, 821 04 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.