Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy The College of Central Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 2.9.2022; zriaďovateľ: Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of entral Europe), o.z., Račianska 157, 831 54 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.