Bod č. 3

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Lachova 33, Bratislava, ako súčasti Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.3.2022; zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.