Bod č. 1

Žiadosť o súhlas k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Súkromnej materskej školy The College of Central Europe, Z. Chalupovej 4004/12, Bratislava; zriaďovateľ Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe) o. z., Račianska 2393/157, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.