Bod č. 2

Žiadosť o súhlas k zaradeniu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Súkromnej materskej školy Citybabycare Digital Park, Einsteinova 19, Bratislava; zriaďovateľ Citybabycare o. z., Sv. Cyrila a Metoda 854/36, Nová Dedinka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.