Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva - Zasadnutie 18.01.2016

  • 18. januára 2016, 16:30 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Vetrák Milan, PhD.