Bod č. 1

Otvorenie a schválenie programu (predseda komisie)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.