Bod č. 4

Návrh na začatie konania podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a jeho predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu vo veci bývalého poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Petra Lenča – schválenie znenia materiálu (predseda komisie)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.