Bod č. 3

Informácia o (ne)podanom oznámení podľa čl. 8 ods. 5 a 6 v spojení s čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie (tajomníčka komisie)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.