Komisia mandátová - Zasadnutie 18.01.2016

  • 18. januára 2016, 17:30 h
  • Magistrát, č.dv. 101
  • Predsedajúci: Greksa Marian