Bod č.

Návrh dvoch noviel rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva od pána poslanca JUDr. Milana Vetráka, PhD.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.