Bod č. 3

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.