Bod č. 1

Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.