Bod č. 21

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 280/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie nehnuteľností pre účely stavby „Nosný systém MHD“ električka Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.