Bod č. 20

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15284/11, Haburská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.