Bod č. 19

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/1, parc. č. 21588/4 a parc. č. 21588/5, Sklenárska ulica, v prospech Mgr. Michala Pauera a Petry Pauer Hoffstädterovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.