Bod č. 16

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 901 na ulici Jasovská 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.