Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 06 2022 a k 31. 08. 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.