Bod č. 8

Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave pre Slovenský zväz ľadového hokeja a HC SLOVAN Bratislava - mládež ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.