Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov (Pavilón D) nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1220 na pozemku parc. č. 4723/4 a časti pozemku parc. č. 4723/1, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.