Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako podzemné garáže na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti Mestský parkovací systém, s. r. o. - Materiál bol hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva vypustený z návrhu programu mestského zastupiteľstva


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.