Bod č. 34

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21903/1, parc. č. 21335/1, parc. č. 21549/2 a parc.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.