Bod č. 11

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.