Bod č. g

Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2021 do 31.12.2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.