Bod č. 22a

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1057/2021 zo dňa 18.11.2021, ktorým bolo schválené zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 431/2020 zo dňa 30.04.2020 a zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003 a nasl., do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.