Bod č. 12a

Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1165/2022 zo dňa 31.03.2022, ktorým bol schválený návrh na zámenu ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.