Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 770/2021 zo dňa 25. 03. 2021, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.