Bod č. 11a

Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.