Bod č. 49

Petícia proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“ (materiál bude prerokovaný o 16.30 h po vystúpení občanov ako 1. bod)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.