Bod č. 36

Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.