Bod č. 29a

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú Dúbravka do správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.