Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov a stavieb v Bratislave, k. ú. Nivy, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s., a spoločnosti D4R7 Construction so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.