Bod č. f

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Miletičova 34, Gregorovej 6, Vrútocká 42, Kuklovská 7, Kuklovská 35, 37 39, Hany Meličkovej 3, Majerníkova 50, Lenardova 12, Gessayova 45, Vígľašská 12, Budatínska 57A, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.