Bod č. 68

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15 a č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.