Bod č. 50

Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.