Bod č. 43c

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (bod bude prerokovaný o 18.00 h)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.