Bod č. 43b

Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (bod bude prerokovaný o 18.00 h)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.