Bod č. 17

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.