Bod č. 28a

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4640/1, Martinengova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.