Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/19, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.