Bod č. e

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Vŕbová 12, Silvánska 1, 5, 27, Ľuda Zúbka 13, Vígľašská 21, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.