Bod č. 66

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Homolova ulica, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.