Bod č. 63

Návrh na vysporiadanie pozemkov formou nájmu a spoluužívania parc. č. 3500/25, parc. č. 3500/26, parc. č. 3500/34 v Bratislave, k. ú. Rača, na Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie dopravného napojenia a vybudovania vjazdu na záchytné parkovisko „Park and Ride“


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.