Bod č. 46

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, Irkutská ulica, parc. č. 190/4 a nasl. do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.