Bod č. 41

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 222 a parc. č. 351, Športovému klubu MEDVEDICA, so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.